Vitajte na našej stránke

CYKLICKÉ ODPOČTY SPOTRIEB ELEKT. ENERGIE (DOMÁCNOSTI)

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

 • 16.08.2018 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
 • 17.08.2018/18.08.2018 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
 • 20.08.2018/21.08.2018 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
 • 30.08.2018/31.08.2018 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok, 16. marca 2018 sa koná zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu. Prosíme občanov, aby tento odpad v piatok na 8,00 hod. vyložili na ulicu, odkiaľ pozbierame. Upozorňujeme každého, aby nebezpečný odpad, ktorý vyložíte, bol označený o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod., aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Také odpady sa brať nebudú!

Patrí sem:

odpad051500

Nebezpečné odpady z domácností, najmä:

 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Oznam - Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom,  

že dňa 22. decembra 2017,

v piatok

Obecný úrad z technických príčin bude zatvorený.

 Za pochopenie ďakujeme!

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:


• 21.08.2017/22.08.2017 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
• 22.08.2017/23.08.2017 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
• 23.08.2017/24.08.2017 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
• 01.09.2017/02.09.2017 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ


Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.


Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.


Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Strana 1 z 13