19 január, nedeľa, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

23. decembra 2019 - 29. decembra 2019

Pondelok:   17.00 - Agneša Cimboraiová, dcéra Jozefína a pravnučka Karin

Utorok:   22.00   - Štedrý deň – Adam a Eva -  Polnočná sv. omša

Streda:

08.00          V I A N O C E – NARODENIE JEŽIŠA KRISTA     
11.00          Za veriacich
15.00          Litánie

Štvrtok:  Sv. Štefan prvý mučeník  

08.00           
11.00           Za tých, ktorí pomáhajú v kostole

Piatok: 17.00  - 1. Ján Kisucky, manž. Emerencia, syn Jozef  a ostatní príbuzní
                   2. Albert Szőke, rodičia a ostatní príbuzní

Sobota:    08:30  -  Ľudovít Szusztor, rodičia a ostatní príbuzní

Nedeľa

8.00   - Sviatok Svätej rodiny

11.00  - Za veriacich

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 201 -  250

Pán Boh zaplať!