21 september, pondelok, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

21. septembra 2020 - 27. septembra 2020

Pondelok:   18.30 - Jozef Presinszky, dcéra Eva, 2 vnukovia           Ladislav  a Eva

Utorok:   18.30        - Jozef Dudás, rodičia a príbuzní

Streda: 18.30 - Ľudovít Presinszky, manželka Alžbeta

Štvrtok:  18.30 -        Benedikt Presinszky, rodičia, súrodenci, príbuzní      a rodičia Hupkoví 

Piatok: 18.30  - Z vďaky za dožité roky

Sobota:    07:00  -  Ján Laca, manželka Anna, deti Helena a Ján,        zať Ladislav a príbuzní

Nedeľa:  

8.00   - Z úcty k Panne Márii                             Z vďaky za dožité roky

11.00  - Za veriacich

15.00   - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 251 -  300

Pán Boh zaplať!