07 august, piatok, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

27. júla 2020 - 02. augusta 2020

Pondelok:   18.30 - Katarína Vajdová, manžel Ľudovít, rodičia           a ostatní príbuzní

Utorok:   18.30 - Z vďačnosti za roky, za rodinu a za každú          milosť

Streda: 18.30 - Ladislav Dudás, manž. Agneša, sestra           Katarína, dcéra Terézia, zaťovia František                   a Jozef

Štvrtok:  18.30 -       Ondrej Vajda, manž. Anna, rodičia a ostatní          príbuzní 

Piatok: 18.30  -

Sobota:    08:30  -  Ľudovít Mészáros, rodičia a sestra Anna

Nedeľa:  

8.00   - Štefan Szőke, rodičia a ostatní príbuzní

11.00  - Za veriacich

15.00   - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 601 -  650

Pán Boh zaplať!