19 október, piatok, 2018
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

8. októbra 2018 – 14. októbra 2018

Pondelok: 18.00 - Z vďačnosti – 50. výročie, Renáta Gálová a rodina

Utorok:  18.00 - 

Streda: 18.00 - Na počesť P. Márie z vďačnosti za roky

Štvrtok: 18.00 - 

Piatok: 18.00 -  Ľudovít Kmeťo, manž. Mária a ostatní príbuzní

Sobota:  8.30 - 

Nedeľa:  

8.00  - Koloman Čábi, manž. Helena, rodičia a ostatní príbuzní

11.00 - Za veriacich

15.00 -Spoločný slávnostný ruženec

Upratovanie kostola: č. d. 551 -  č. d. 600

Pán Boh zaplať!