23 september, pondelok, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

23. septembra 2019 - 29. septembra 2019

Pondelok:  18.30 - Rozália Duchoňová, manž. Karol, syn Vojtech,           dcéry Terézia a Estera a ostatní príbuzní

Utorok:  18.30   - Zoltán Duba a ostatní príbuzní

Streda:  18.30  -  Bartolomej Kósa, rodičia Margita, Ladislav            a ostatní príbuzní

Štvrtok: 18.30  - Jozef Kisucky, rodičia, syn Ondrej,            Vincent Dudás, manželka Anna a rodina

Piatok: 18.30 -Ján Lacza, manželka Anna, deti Helena, Ján,           zať Ladislav a ostatní príbuzní

Sobota:  08.30  -  Jozef Dudás, rodičia a ostatní príbuzní

Nedeľa

8.00   - Michal Kósa, manž. Vilma, rodičia a ost.                              príbuzní

11.00  - Za veriacich

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 251 -  300

Pán Boh zaplať!