18 august, nedeľa, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

5. augusta 2019 - 11. augusta 2019

Pondelok:  18.30 - Vojtech Gúgh, manž. Gizela, Jozef Presinszky  manž. Emerencia a rodičia

Utorok:  18.30 - Sviatok Premenenia Pána

Ján Cétényi, manž. Veronika a dcéra Helena

Streda:  18.30 -  Jozef Dudás a ostatní príbuzní

Štvrtok: 18.30 - Jozef Presinszky, dve manželky Mária, Helena, rodičia a ostatní príbuzní

Piatok: 18.30 - Benedikt Presinszky, rodičia, súrodenci, ostatní  príbuzní a rodičia Hupkoví

Sobota:  08.30 - 

Nedeľa:  

8.00  - Zuzana Javorcsíková, rod. Magyarová a ostatní príbuzní

11.00 - Za veriacich

15.00 - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 601 -  650

Pán Boh zaplať!