20 október, nedeľa, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

7. októbra 2019 - 13. októbra 2019

Pondelok:   17.30 -Ondrej Mészáros, manž. Emerencia           zať Bartolomej, rodičia a ostatní príbuzní

Utorok:   17.30   - Na počesť P. Márie – za rodiny, za mládež a           za povoľania

Streda:   17.30  - 

Štvrtok:  17.30  - Ľudovít Szőke, manž. Margita, synovia Štefan,            Ľudovít, zaťovia Róbert, Ľudovít, starí rodičia                     a Katarína Komáromiová

Piatok:  17.30 - Z vďačnosti na počesť P. Márie

Sobota:   16:00  -  Ďakovná sv. omša za 50. ročných

Nedeľa

8.00   - Vincent Ťapuš, manž. Mária, syn                            Alexander a ostatní príbuzní

11.00  - Za veriacich

15.00  - Spoločný slávnostný ruženec

Upratovanie kostola: č. d. 351 -  400

Pán Boh zaplať!