22 február, sobota, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

17. februára 2020 - 23. februára 2020

Pondelok:   17.00 - Jozef Szusztor, rodičia, Ondrej, Anna           a ostatní príbuzní

Utorok:   17.00 - Helena Csábiová, manžel Koloman,        vnuk Roman, zať Štefan a ostatní príbuzní

Streda: 17.00 - Mária Szomorová, Ján Jócsik, tri     manželky a ostatní príbuzní

Štvrtok:  17.00 -   Jozef Borbély, rodičia, súrodenci,       Alžbeta Grežová a starí rodičia Kišuckí

Piatok: 18.00  -Za veriacich

Celodenná poklona 09.00 – 18.00

Sobota:    08:30 

Nedeľa

8.00   - Z vďačnosti za dožité roky a prosba                               za pomoc

11.00  - Za veriacich

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 601 -  650

Pán Boh zaplať!