15 február, piatok, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

11. februára 2019 - 17. februára 2019

Pondelok: 17.00 - Na počesť panny Márie Lurdskej, za chorých, starých a trpiacich vo farskom spoločenstve

Utorok:  17.00 - 

Streda:  17.00 - 

Štvrtok: 17.00 - 

Piatok: 17.00 -  Alexander Zeman, manž. Terézia, nevesta Magdaléna a ostatní príbuzní

Sobota:  8.30 -  Margita Mészárosová, rod. Hupková – 1. výročie

Nedeľa:  

8.00  - Jozef Szusztor, rodičia a ostatní príbuzní

11.00 - Za veriacich

15.00 - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 51 -  č. d. 100

Pán Boh zaplať!