20 november, streda, 2019
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

18. novembra 2019 - 24. novembra 2019

Pondelok:   17.00 - Ľudovít Kmetyo, manž. Mária a rodičia

Utorok:   17.00   - Magdaléna Vajdová – 10. výročie           rodičia Vajdoví a ostatní príbuzní

Streda:   17.00  - 

Štvrtok:  17.00  -

Piatok: 17.00  - Vincent Balázsi, manž. Agneša, syn Ján, zať             Ľudovít a ostatní príbuzní

Sobota:    08:00 

Nedeľa

8.00   - Jozef Szőke, manž. Agneša, syn Gabriel,                              rodičia a ostatní príbuzní

11.00  - Sviatok Krista Kráľa  - Za veriacich

15.00  - Litánie

Upratovanie kostola: č. d. 651 -  720

Pán Boh zaplať!