29 máj, piatok, 2020
A- A A+

Cirkev

Adresa farského úradu:

kostol 1

Nagyceteny oltar 1č. 594, 951 05
Veľký Cetín

Tel.: 037/65 972 04 (aj fax)

 

 

Poradie Svätých omší

25. mája 2020 - 31. mája 2020

Pondelok:   18.30 - Ján Ravasz, manž. Anna, syn Ľudovít,           zať Jeromoš, Jozef a ostatní príbuzní

Utorok:   18.30 - Michal Riby, rodičia, súrodenci          a ostatní príbuzní

Streda: 18.30 - Ladislav Šumichrast a Terézia Vaškovičová

Štvrtok:  18.30 -      Peter Szőke, manž. Mária, rodičia          a ostatní príbuzní

Piatok: 18.30  - Ján Presinszky, manž. Emerencia rod. Kurcsová

Sobota:    08:30 

Nedeľa

8.00   - František Riby – 1. výročie smrti

11.00  - Turíce - Za veriacich

18.00  - Za starších veriacich

Upratovanie kostola: č. d. 151 -  200

Pán Boh zaplať!