Koronavírus

Informácie

Dokumenty:

Opatrenia hromadné podujatia, bohoslužby (pdf) new

Opatrenie ÚVZ SR - prevádzky 2 fáza (pdf) new

Opatrenie pre nosenie rúšok (pdf) 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia (pdf) 

UZNESENIE VLÁDY -  rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a  pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59 (pdf)   

Opatrenie ÚVZ SR - Poskytovanie sociálnych služieb (pdf)   

 Opatrenie ÚVZ SR - Povinnosť nosiť rúška (pdf)   

Opatrenie ÚVZ SR - Zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň (pdf)   

Opatrenie ÚVZ SR - Zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020 (pdf)   

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 - piata aktualizácia  (pdf)   

Vyhlásenie NÚDZOVÉHO STAVU dňa 19.3.2020 o 00:00hod (pdf) 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  (pdf)   

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

A) S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
4. predajní novín a tlačovín,

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA

Na internete je veľa podvodníkov, ktorí sa vás môžu rôznymi formami snažiť podviesť. Toto sú rizikové situácie, v ktorých vás neznáma osoba:
... osloví s prosbou o pôžičku, ktorú vám údajne určite vráti;
... prosí o finančnú pomoc v ťažkej životnej situácii a pošle aj fotografie, ktoré v skutočnosti nesúvisia s jej príbehom;
... pod falošnou identitou vojaka zo zahraničia vás požiada o priateľstvo a nadviaže s vami písomný vzťah, pričom s odstupom času požiada o finančnú pôžičku. Často pritom sľubuje aj spoločný život;
... požiada vás o priateľstvo ako senior, ktorý v čase komunizmu emigroval do zahraničia a plánuje sa vrátiť späť. Po niekoľkomesačnom písaní vám ponúkne možnosť spoločného podnikania. Predtým vás však požiada o pôžičku a jej zaslanie na konkrétny účet. Prvé sumy často vráti, no najvyššiu pôžičku nevráti a prestane vás kontaktovať;
... požiada o financie pre charitatívnu organizáciu a píše z fiktívnej stránky

ON-LINE DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA
1. Nikdy nepovažujte cudzieho človeka, ktorý vás osloví e-mailom, za dôveryhodného.
2. Nikdy neposkytujte svoje osobné údaje (napr. dátum narodenia, rodné priezvisko, adresu, heslá) cez e-mail alebo telefón nikomu, koho číslo alebo adresu nemáte uložené. Podvodník sa môže vydávať za vášho rodinného príslušníka za účelom vymámenia údajov, s ktorými ľahko odcudzí vaše finančné prostriedky.
3. Nikdy neposkytnite vaše bankové údaje telefonicky alebo cez e-mail, môže ísť o podvod. Vaša banka tieto údaje má.
4. Na sociálnych sieťach a po telefóne neverte niekomu len preto, lebo o vás veľa vie a vy toho človeka ani osobne nepoznáte.
5. Neposielajte peniaze cez internet podozrivým osobám a niekomu, koho nepoznáte osobne.
6. Nikdy si neberte rýchlu pôžičku cez internet, môže ísť o podvod.
7. Nemajte uvedené osobné údaje na sociálnych sieťach (bydlisko, vek, rodinní príslušníci apod.) a nastavte si súkromný účet (nie verejný). V prípade potreby poproste blízkych, aby vám nastavenie zmenili.
8. Nepíšte si s cudzími ľuďmi na sociálnych sieťach, neposkytujte im žiadne osobné údaje a už vôbec nie vašu adresu.
9. Nikdy neposielajte e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí vaše fotografie alebo fotografie vašich detí či vnúčat niekomu, koho osobne nepoznáte.
10. Vyhrali ste! Nikdy neklikajte na e-mail s takýmto obsahom, radšej ho vymažte. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvod.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je realizovaný odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.