Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 12
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 26
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 23
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 123
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 109
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 95
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 94
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 100
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 118
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 345
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 134
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 282
Oznámenie 05. september 2018 129
Oznámenie 05. september 2018 120
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 149
Povolenie na zriadenie vodnej stavby 27. august 2018 91
Územné rozhodnutie 09. august 2018 118
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. júl 2018 294
Stavebné povolenie - Verejná vyhláška 12. júl 2018 181
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 10. júl 2018 445