Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 28. január 2020 65
Informácia pre verejnosť 23. január 2020 50
Oznámenie o zverejnení emailovej adresy 10. január 2020 142
Emailová adresa na doručenie oznámenia 27. december 2019 166
POZVÁNKA na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín 18. november 2019 361
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 13. november 2019 420
Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába - Tájékoztató a választópolgár részére 12. november 2019 208
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 12. november 2019 272
Vyhlásenie volieb 12. november 2019 182
Informácia pre verejnosť 06. november 2019 194
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení 06. november 2019 155
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 06. november 2019 148
Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 06. november 2019 192
Návrh rozpočtu na rok 2020 06. november 2019 161
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 04. november 2019 234
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20. september 2019 1905
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - ALAPISKOLA VEĽKÝ CETÍN 11. september 2019 1753
Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 08. september 2019 1928
Rozhodnutie ÚP Veľký Kýr 23. august 2019 336
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie 19. august 2019 340