Úradná tabuľa

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia Počet návštev
Oznámenie o vytvorení volebného okrsku pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 06. február 2019 20
Prístavba a nadstavba rodinného domu 01. február 2019 32
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Doručenie oznámenia o delegovaní člena 29. január 2019 36
Voľby prezidenta SR - informácie pre voliča 29. január 2019 38
Schválený rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 08. december 2018 67
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05. december 2018 125
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. november 2018 118
Rozpočet Obce Veľký Cetín na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 23. november 2018 65
Stavebné povolenie ČOV 29. október 2018 168
Verejná vyhláška - kanalizácia 12. október 2018 141
Verejná vyhláška - transformačná stanica 04. október 2018 133
Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 04. október 2018 115
Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom 04. október 2018 123
Územný plán obce Čechynce - Rozhodnutie 25. september 2018 154
Zoznam zaregistrovaných kandidátov 20. september 2018 430
Oznámenie o podávaní kandidátnych listín 07. september 2018 158
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 07. september 2018 382
Oznámenie 05. september 2018 163
Oznámenie 05. september 2018 159
Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Čechynce 31. august 2018 187