Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Verejná vyhláška 25. január 2023 4
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v referende 23. január 2023 31
Informácia pre verejnosť 28. december 2022 71
VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 16. december 2022 26
VZN - Dodatok č. 3 Komunulny odpad 2023 16. december 2022 37
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 2023 16. december 2022 24
Schválený rozpočet na rok 2023, 2024, 2025 16. december 2022 27
Návrh zmluvy - Podzoborie rok 2023 16. december 2022 33
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2022 126
Návrh - Dodatok č. 3 Komunulny odpad 2023 01. december 2022 69
Návrh - VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 01. december 2022 44
Návrh - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 2023 01. december 2022 50
Návrh rozpočtu 2023 28. november 2022 63
Referendum 2023 - Tlačivá a vzory 20. november 2022 59
Referendum 2023 - Delegovanie do volebných komisií 20. november 2022 57
Referendum 2023 - Informácie pre voliča 20. november 2022 41
Referendum 2023 - určenie zapisovateľky 20. november 2022 38
REFERENDUM 2023 - Doručovanie žiadostí o voľbu poštou 16. november 2022 31
Referendum 2023 10. november 2022 84
ZÁPISNICA miestnej volebnej komisie o výsledku volieb 31. október 2022 349