Koronavírus

Zvukové a obrazové materiály a prehľadné infografiky

Zvukové a obrazové materiály, ako aj prehľadné infografiky určené pre verejnosť a pacientov. Materiály boli oficiálne spracované tímom pána prof. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. z Ministerstva zdravotníctva, zo Sekcie zdravia - odboru štandardných, diagnostických a preventívnych postupov. Tento tím pre efektívnejší boj s koronavírusom SARS-CoV-2 a s ochorením COVID-19 pripravil nasledovné jednoduché postupy a pravidlá, ktorých dodržiavanie pomôže potlačiť šírenie nákazy.

Zvukové záznamy odporúčaní pre verejnosť

https://www.standardnepostupy.sk/zvukove-zaznamy-odporucani-pre-verejnost/

Kanál s videami a cennými radami o COVIDE-19

https://www.youtube.com/channel/UCbk0-kHSGxtcLi2ESaxCMSQ

10 odporúčaní pre COVID-19

https://standardnepostupy.sk/_files/200000670-920c1920c5/10%20odpor%C3%BA%C4%8Dan%C3%AD%20ke%C4%8F%20ste%20doma%20COVID-19.pdf

Čo robiť, ak ste chorý

https://standardnepostupy.sk/_files/200000671-b8e57b8e59/%C4%8Co%20robi%C5%A5,%20ak%20ste%20chor%C3%BD_COVID-19.pdf

Pomoc sebe a druhým COVID-19

https://standardnepostupy.sk/_files/200000672-6f20e6f211/Pomoc%20sebe%20a%20druh%C3%BDm%20COVID-19.pdf

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

https://standardnepostupy.sk/_files/200000673-8fd938fd95/Osoby%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20rizikom%20ochorenia%20COVID-19.pdf

4 veci, ktoré potrebujete vedieť o COVID-19

https://standardnepostupy.sk/_files/200000468-9e6989e69a/4%20veci,%20c_o%20musi_te%20vediet_%20%20o%C2%A0Koronavi%CC%81ruse%20COVID-19.pdf

Rady pre verejnosť

https://standardnepostupy.sk/_files/200000332-655d4655d6/Covid-19%20inform%C3%A1cie%20pre%20verejnos%C5%A5-5.pdf

Máte strach z ochorenia COVID-19?

https://standardnepostupy.sk/_files/200000335-b5f03b5f06/M%C3%A1te%20strach%20z%20COVID-19.pdf

Sociálny odstup

https://standardnepostupy.sk/_files/200000338-37b6f37b71/Soci%C3%A1lny%20odstup%20COVID-19.pdf

Mýty o COVID-19

https://standardnepostupy.sk/_files/200000475-c384cc384f/Myty%20o%20viruse%20Covid.pdf

Ochorenie COVID-19 Minimalizujte šírenie COVID-19. Dodržujte hygienu rúk

https://standardnepostupy.sk/_files/200000347-7778377787/Hygiena-ruk_v1-0_21-03-2020_MMA.pdf

V čom je rozdiel pri: individuálnom monitorovaní príznakov infekcie, individuálnej domácej izolácii a izolácii kvôli COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000349-1df301df31/V-com-je-rozdiel_v1-0_21-03-2020_MMA_1.pdf

Ako sa izolovať s COVID-19 v domácom prostredí

https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000370-eee8aeee8d/Domaca-izolacia-v1-0_21-03-2020_MMA.pdf

COVID-19: informácie pre tehotné

https://standardnepostupy.sk/_files/200000447-748bd748c0/COVID19%20informacie%20pre%20tehotne.pdf

COVID-19: tehotenstvo, pôrod, dojčenie

https://standardnepostupy.sk/_files/200000448-7234d7234f/Q-A%20tehotenstvo,%20p%C3%B4rod%20a%20kojenie%20COVID-19.pdf

Domáca liečba COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000794-1c5f41c5f6/domaca-liecba-covid.pdf

Čo môžete očakávať po vašom očkovaní proti COVID-19

https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000769-33d8633d88/co_mozete_ocakavat_po_vasom_ockovani_covid19.pdf

Formuláre pre neodkladné vycestovanie a pre návrat domov za účelom podania plánovanej alebo pokračujúcej protokolárnej liečby život limitujúceho ochorenia

https://www.standardnepostupy.sk/formulare-pre-neodkladne-vycestovanie-a-pre-navrat-domov/

https://cestujem.standardnepostupy.sk/out/