Üdvozüljük honlapunkon

Értesítés

Nagycétény község értesíti a lakosságot, hogy az I/51 út,  Babindál – Verebély útszakaszának felújítási munkálatai miatt

2024. július 1. -  2024. augusztus 31. teljes útlezárás lesz Babindál – Verebély között.

Az autós forgalmat Verebélyről Nyitra felé az I/51 útról a III/1650 és III/1645 úton, Nemespannon és Nagycétényen kesztül terelik a III/1641 útra.

A teherautó forgalmat (3,5 t fölött) az R1 gyorsforgalmi úton és az I/51, II/511 utakon terelik Nyitráról Verebélyre.

Az útlezárás időtartama alatt ideiglenes közúti táblák lesznek kihelyezve a forgalomelterelés szakaszán.   

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Köszönjük türelmüket.

A változásokról, az útszakasz esetleges korábbi felújításáról és a lezárás megszüntetéséről  időben értesítjük Önöket.

Kiác Roman, Nagycétény község polgármestere

Nagyterjedelmű hulladék gyűjtése

Értesítjük a lakosságot, hogy e hétvégén, szombaton és vasárnap, 2024.  április 27-28-án lesz a nagyterjedelmű hulladék gyűjtése a községünkben. A konténerek a két temető közti parkolóban lesznek elhelyezve. A sorompó mindkét nap 8,00 ó-tól 17,00 ó-ig lesz nyitva. Egy konténer csakis a fából készült hulladék gyűjtésére fog szolgálni. Ide tehetik a bútort, asztalokat, székeket, ágyakat és hasonló nagyterjedelmű hulladékot.

A másik két konténerbe tehetik mindazt a hulladékot, ami nem fér bele a komunális hulladék gyűjtésére való kukába, azaz nagyterjedelmű hulladék, például a szőnyegeket, linóleumot, üveg nélküli ablakrámákat, plaszt ajtókat, hiányos mosógépeket, hűtőket stb.

Olyan válogatott hulladékot, melyet év közben gyűjtünk, ne tegyék a konténerbe! Ilyen pl. az elektromos hulladék, veszélyes hulladék, autó gumik, bio, építkezési hulladék stb.

Kérjük a lakosságot, hogy felelőségteljesen álljon a hulladék osztályozásához!

A SzK elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Tájékoztatás a választópolgárok részére

I
A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2024 3. 23. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2024 4. 6. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II
Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.

III
Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.
Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában
- a szabadságvesztés-büntetés töltése,
- jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,
- a cselekvőképességtől való megfosztottság.

***
További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a
www.minv.sk/?volby-prezidentsr
weboldalon érhetők el.

1. oldal / 16