Üdvozüljük honlapunkon

A SzK elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részére

A Szlovák Köztársaság elnökének választása
Tájékoztatás a választópolgárok részére

I
A választás időpontja

A Szlovák Köztársaság elnökének választása

2024 3. 23. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója

2024 4. 6. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

II
Választójog

A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében, hacsak erről külön törvény pandémia idején másképp nem rendelkezik.

III
Választhatóság joga

A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján betöltötte a 40. életévét.
Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában
- a szabadságvesztés-büntetés töltése,
- jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,
- a cselekvőképességtől való megfosztottság.

***
További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a
www.minv.sk/?volby-prezidentsr
weboldalon érhetők el.

Nyugdíjas klub

A nagycétényi nyugdíjas klub 2023.március 31-én alakult. Az alakuló ülésen 35 tag vett részt, akik megismerkedtek a szlovákiai nyugdíjas szakszervezet küldetésével és alapszabályaival amely tevekénységük során vezetni fogja őket. Jelenleg a szervezetnek 55 tagja van.

Bizottsági tagok
Elnök: Presinszky Valéria
Alelnök: Gúgh Mihály Pénztáros: Szusztor Gabriella
Tagok: Kiác Magda, Bugyinszky Margit

Ellenőrző bizottság
Elnök: Fica Edit
Tagok: Paulovics Ida, Balázsy Erzsébet

A szervezetünkben való tagság önkéntes. Feltétel a jelentkező ív kitöltése és a tagsági díj befizetése, melynek alapján a tag megkapja a tagsági igazolványt. Taggá azok a nyugdíjasok válhatnak, akik azonosulnak a szlovákiai nyugdíjas szakszervezet céljaival, programjával és alapszabályával.
Célunk községünk nyugdíjas polgárainak kulturális, társadalmi és sportrendezvényeken való közös találkozása, valamint falunk szépítése közös brigádmunkákkal.

1. oldal / 16