Üdvozüljük honlapunkon

Mimoriadne odpočty zemného plynu 2024

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.


Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR Vám touto dávame do pozornosti termín mimoriadnych odpočtov spotrieb zemného plynu vo Vašej obci a to nasledovne:

15. 01.2024 (pondelok) – 18.1.2024 (štvrtok)

Žiadame preto všetkých odberateľov zemného plynu (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole plynomerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. plynomerov).

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov a vyčistili (odstránili) v skrinkách prípadné nečistoty.

Dovolenka – Szabadság

Dovolenka – Szabadság

 MUDr. Matúšková bude mať od 23.8.2021 do 30.8.2021 dovolenku. Zastupuje je MUDr. Kohútová nasledovne:

MUDr. Matúšková 2021.8.23-tól – 2021.8.30-ig szabadságon lesz. Helyettesíti MUDr. Kohútová:

Pondelok, streda:  9,00 – 11,00   Golianovo – Gyarmat

Utorok, štvrtok:      9,00 – 11,00   Pohranice – Pográny

Piatok:                         9,00 – 10,30   Golinovo – Gyarmat

Dovolenka – Szabadság

Lekáreň – Gyógyszertármedic 152458 960 720

Od 9. 8. 2021  do 13.8. 2021

Obvodný lekár MUDr. Frey – Körzeti orvos MUDr. Frey

Od 9. 8. 2021 do 13. 8. 2021

Zastupovanie v Golianove

Pondelok   9,00 – 12,00 hod.

Utorok       13,00 – 16,00 hod.

Streda        13,00 – 16,00 hod.

Štvrtok       13,00 – 16,00 hod.

Piatok         13,00 – 16,00 hod.