Úradná tabuľa

Zobrazené položky 
Názov Dátum uverejnenia Návštevy
Verejná vyhláška - Oznámenie 27. február 2024 18
EP választások - Tájékoztatás a választópolgárok részére 19. február 2024 152
Elections to the EP - Information for the voter 19. február 2024 167
Voľby do EP - Informácie pre voliča 19. február 2024 159
Informácia pre verejnosť - Program na zlepšenia kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj 16. február 2024 408
Výzva - RZ Dolná Nitra 13. február 2024 170
Výrub stromov 05. február 2024 187
Voľby prezidenta SR - Informáci e pre voliča 30. január 2024 288
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Veľký Cetín 30. január 2024 270
Oznámenie o doručovaní oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 30. január 2024 214
Zverejnenie - verejná vyhláška 23. január 2024 376
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12. január 2024 578
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI č. 2/2023 15. december 2023 628
Dodatok č. 4 k VZN 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 15. december 2023 711
Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 15. december 2023 413
Motesický Matej - zverejnenie zámeru 14. december 2023 113
Motesická - zverejnenie zámeru 14. december 2023 99
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09. december 2023 592
Návrh plánu kontr. činnosti I.polrok 27. november 2023 329
Návrh rozpočtu na rok 2024 27. november 2023 575