15 júl, pondelok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Blahoželanie

Dňa 10. júla oslavovala pani Margita Mészárosová, rod. Hupková svoje krásne 100. narodeniny. Oslávenkyňa je od roku 2010 v domove dôchodcov v Topoľčanoch. Personál domova jej vytvára fantasticky ľudské a dôstojné podmienky, a určite aj vďaka tomuto sa dožíva pani Margitka krásneho veku. Vedenie domova dôchodcov, spolubývajúci, príbuzní ako aj zamestnanci obecného úradu vo Veľkom Cetíne v deň narodenín jej spoločne gratulovali a pripravili slávnostné posedenie. Nech ju pán Boh aj naďalej obdaruje pevným zdravím, aby sa dožila ešte ďalších rokov v kruhu svojich blízkych.

Ing. František Mészáros starosta a miestna samospráva aj v mene všetkých našich občanov

1  2  3  4