28 február, streda, 2024
A- A A+

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva
vo Veľkom Cetíne

Obec Veľký Cetín uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Dávid Borbély, Ing., 31 r., konateľ, nezávislý kandidát
2. Vladimír Brath, 47 r., vodič, nezávislý kandidát
3. Róbert Danóci, Ing., 46 r., manažér, nezávislý kandidát
4. Tomáš Gregor, Ing., 36 r., technik STK, nezávislý kandidát
5. Michal Mészáros, 64 r., školník, nezávislý kandidát
6. Evelína Mészárosová, 25 r., policajtka, nezávislá kandidátka
7. Arnold Mikle, 49 r., stavbyvedúci, nezávislý kandidát
8. Imrich Presinszky, 73 r., dôchodca, nezávislý kandidát
9. Krisztián Presinszky, Ing.arch., 26r., architekt, Szövetség–Magyarok. Nemzetiségek.Regiók./Aliancia-Maďari.národnosti.regióny.
10. Norbert Szabó, 42 r., prípravár, nezávislý kandidát
11. Ladislav Szekeres, RNDr.,PhD., 47 r. vysokoškolský pedagóg, nezávislý kandidát
12. Peter Szovics, Doc.,Ing.,Mgr.,PhD., 48 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
13. Dávid Tóth,33r., podnikateľ, Szövetség–Magyarok. Nemzetiségek.Regiók./Aliancia-Maďari.národnosti.regióny.


Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

 

Vo Veľkom Cetíne
Dátum: 13.9.2022

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.