12 jún, streda, 2024
A- A A+

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce
Veľký Cetín

Obec Veľký Cetín uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce):
poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1. Roman Kiác, 43 r., živnostník, nezávislý kandidát
2. František Mészáros, Ing., 60 r., starosta, nezávislý kandidát

V Veľkom Cetíne
Dátum: 13.9.2022

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.