Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín.

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

•    20.08.2020 (štvrtok)/21.08.2020 (piatok) na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
•    24.08.2020 (pondelok) na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
•    25.08.2020 (utorok) na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
•    02.09.2020 (streda)/03.09.2020 (štvrtok) na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

 

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Strana 4 z 4