Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

Oznam

zastavka

Autobusy počas hodových slávností t. j. od 01. júla 2022 (piatok)  od 00.01 hod. až do 4. júla 2022 (pondelok) do 24.00 hod. nebudú premávať do centra dediny - autobusová zastávka pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín.  Autobusové spoje budú využívať v týchto dňoch dočasnú zastávku pred Pohostinstvom Kadarka.

Oznam o zmenách cestovných poriadkov od 1.6.2022

S účinnosťou od 1.6.2022 dochádza na vybraných prímestských linkách k zmenám cestovných poriadkov. arriva nitra 2

Linka 403 418 Nitra - Mojzesovo

  • Spoj 8 s odchodom zo zastávky Veľký Cetín,,ZŠ o 6.55 h , zmenený odchod na 7.00 h
  • Spoj 40 s odchodom zo zastávky Černík, pošta o 6.45 h , skrátenie jazdnej doby a pridanie obmedzenia nástupu na zastávkach od Malého Cetína po Nitra, Centrum

Viac info: https://arriva.sk/nitra/zmena-cestovneho-poriadku-na-primestskej-doprave-od-1-6-2022/

Informácia pre verejnosť - Ako napustiť bazén?

zvsVerejný vodovod nie je primárne určený na dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa
o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádza k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Čítať ďalej...

ARRIVA NITRA a.s. - OZNAM PRE CESTUJÚCICH

 logo prezent 804821 mds účinnosťou od 20. septembra 2021 prichádza naša spoločnosť v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom s ponukou zrýchlených autobusových spojov medzi krajskými mestami Nitra a Trnava, s jedinou medzizastávkou v Seredi. Spoje budú premávať v pracovných dňoch.

Na linke platí cenník vydaný Nitrianskym samosprávnym krajom s výškou cestovného od 2,70 € za jednu cestu (plné cestovné) a zľavneným cestovným od 1,70 €.

Spoje majú na AS Nitra pridelené nástupište č. 29 a v Trnave na AS č. 6

arriva NR TN

Strana 2 z 4