Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (2)

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach a o zmene o doplnení niektorých predpisov, uznesením č. 70/2018 zo dňa 23.07.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú voliť jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

V obci Veľký Cetín stav obyvateľov ku dňu 16.8.2018 je:  1 663

Ing. František Mészáros, starosta obce

Výsledky komunálnych volieb

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

vo Veľkom Cetíne zo dňa 15.11.2014


Počet voličov v obci: 1401
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1003
Účasť: 71,64%

Kandidáti na starostu
1. Štefan Lužbeťák - 483 hlasov
2. Ing. František Mészáros – 508 hlasov

Kandidáti na poslanca (dostalo sa prvých 9 do OZ)
1. Tünde Borbélyová - 466 hlasov
2. Norbert Dudás - 423
3. Alžbeta Kišucká - 417
4. Ladislav Szekeres, RNDr. PhD. - 412
5. Klára Tóth - 396
6. Dávid Borbély - 386
7. Arnold Mikle - 363
8. Tibor Presinszky - 312
9. Dávid Tóth - 306
10. Antal Pócsik - 305
11. Viktória Dudás - 305
12. František Szusztor - 287
13. Boris Magyar - 274
14. Dávid Meszáros - 242
15. Imrich Presinszky - 240
16. Hilda Szőke - 200
17. Norbert Szetei - 98
18. Jozef Szőke - 73
19. Alena Hudecová - 68
20. Motúzová - 52
21. Vladimír Goga - 47